Nyilatkozat!

 

Veszélyhelyzet idején utazási korlátozásairól szóló Magyar Közlöny 2020. évi 242. számában megjelent 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti üzleti, vagy gazdasági, vagy oktatási célú utazáshoz!

 

Alulírott igazolom, hogy

Vezetéknév és utónév:……………………………………………….

 

Születési hely és idő:…………………………………………………

 

Lakóhely:…………………………………………………………….

 

Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………

 

Magyarország területén belül szálláshelyen tartózkodás célja üzleti, vagy gazdasági, vagy oktatási célú tevékenységgel kapcsolatos,(megfelelő rész aláhúzandó). Az utazást megalapozó tevékenység mibenlétének megjelölése:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Szálláshelyen tartózkodás dátuma: ………………………………………………………….

 

Igazolást kiállító adatai:

Neve/elnevezése:………………………………………………………………

 

Székhelye:………………………………………………………………………

 

Képviseletében eljáró személy:………………………………………………..

 

Adószáma:………………………………………………………………………

 

 

Kelt:………………………………………….

 

­­­­­­­­­­…………………………………..

Cégszerű aláírás