Nyilatkozat!

 Veszélyhelyzet idején utazási korlátozásairól szóló Magyar Közlöny 2020. évi 242. számában megjelent 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti üzleti, vagy gazdasági, vagy oktatási célú utazáshoz!

 Alulírott nyilatkozom, hogy

Vezetéknév és utónév:……………………………………………….

Születési hely és idő:…………………………………………………

Lakóhely:…………………………………………………………….

Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………

 Magyarország területén belül szálláshelyen tartózkodás célja üzleti, vagy gazdasági, vagy oktatási célú tevékenységgel kapcsolatos,(megfelelő rész aláhúzandó).

Szálláshelyen tartózkodás dátuma: ………………………………………………………….

 Kelt:………………………………………….

 

­­­…………………………………..

Cégszerű aláírás